• Rapat Senat Terbuka  FKH Unsyiah 1 Februari 2018